Thứ tư, 28/09/2016   
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH VĨNH PHÚC - www.truongchinhtri-vp.gov.vn
  
Trang nhất
Giới thiệu về trường
Cơ cấu tổ chức
  - Đảng uỷ
  - Ban giám hiệu
  - Các Khoa
  - Các Phòng
  - Các đoàn thể
  - Hội đồng khoa học của trường
Chức năng nhiệm vụ
Hình ảnh - Tư liệu
Đào tạo, Bồi dưỡng
Đào tạo
Bồi dưỡng
Kết quả đào tạo - bồi dưỡng
Lịch giảng
Nghiên cứu khoa học
Đề tài cấp tỉnh và các dự án
Đề tài cấp trường
Đề tài cấp khoa
Diễn đàn khoa học
Tin tức - Hoạt động
Hoạt động của trường
Đảng uỷ
Các Đoàn thể
Thông tin tổng hợp
Thời sự
Văn hóa
Giáo dục
Kinh tế
Khoa học công nghệ
Thể dục thể thao
Các văn bản
Văn bản trường
Văn bản cấp trên
Thứ tư, 11/10/2006 - 14:38

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc hướng tới mục tiêu, nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2006 - 2010

Trước hết: Về công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, phong cách đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên luôn đựơc Đảng ủy quan tâm và xác định là một nhiệm vụ rất quan trọng, được tiến hành thường xuyên.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy nhà trường thường xuyên nắm vững những định hướng, nghị quyết, chỉ thị của TW, của Tỉnh ủy, đã quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trước tình hình thế giới hiện nay đang có những diễn biến phức tạp thường xuyên tác động đến đất nước, nhất là các lực lượng thù địch không từ bỏ “âm mưu diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta, chúng dùng mọi thủ đoạn, hình thức để xuyên tạc, kích động làm chia rẽ nội bộ Đảng và khối đại đoàn kết dân tộc v.v.  Từ thực tiễn trên đặt ra cho Đảng ủy nhà trường lãnh đạo cán bộ, đảng viên hiểu rõ âm mưu của kẻ thù, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức đúng về Chính trị, tư tưởng, có thái độ và cơ sở khoa học để bác bỏ những luận điệu sai trái. Đặc biệt cán bộ, đảng viên là giảng viên làm công tác giảng dạy, phải được quán triệt sâu sắc về Lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đội ngũ cán bộ cơ sở đang theo học tại trường.

Kết quả rõ nhất của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là: Trong Đảng bộ tạo được sự thống nhất, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời góp phần  đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, không chỉ trong nội bộ cơ quan, mà còn ảnh hưởng sâu, rộng đến đội ngũ cán bộ theo học và  nơi đảng viên của Đảng bộ đang cư trú, tạo được sự gắn bó mật thiết, giữa Đảng với nhân dân, và môi trường lành mạnh, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Hai là: Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy nhà trường thường xuyên quán triệt, lấy  phương châm “coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng”, chỉ kết nạp những quần chúng ưu tú có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Đảng.

Nhận thức đúng công tác phát triển Đảng, 9 năm qua Đảng bộ nhà trường đã kết nạp đươc 22 quần chúng tích cực vào Đảng, trong tổng số đảng viên của Đảng bộ là 35 đồng chí. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí đảng viên mới đều có ý thức tu dưỡng tốt, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu  trong suốt quá trình phấn đấu trước, trong và sau khi trở thành đảng viên chính thức. Thực tế đã chứng minh rằng: khi đội ngũ đảng viên của nhà trường được bổ sung, không chỉ dừng lại ở việc tăng số lượng, mà còn tăng thêm nguồn sức mạnh, sự lãnh đạo của Đảng bộ. Hiện nay đảng viên của Đảng bộ có 35/tổng số 46 cán bộ, chiếm tỷ lệ 76%. Điều này cũng nói lên rằng: trong nhiều năm qua nhà trường đã đạt được nhiều thành tích về hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ, được thủ tướng Chính Phủ tặng băng khen, 2 Học viện và UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen và cờ cho trường. Kết quả đó là công sức đóng góp chung của tập thể nhà trường, trong đó đảng viên của Đảng bộ là lực lượng tiên phong, nòng cốt quyết định.

Ba là: Quan tâm công tác phát triển Đảng gắn với kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng viên với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Trong thời gian qua, Đảng ủy nhà trường đã triển khai thực hiện một số nội dung:

Gắn công tác phát triển Đảng với kế hoạch đào tạo đảng viên trẻ, cử cán bộ đảng viên là giảng viên đi đào tạo trình độ thạc sỹ và bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kết hợp với giáo dục đạo đức, tư cách người đảng viên, lấy giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ trong nhà trường, được xem là công việc gốc. Đạo đức có trong sáng thì mới có thể tự giác tham gia và hoàn thành mọi công việc.

Gắn công tác phát triển Đảng với quy hoạch tạo nguồn, nhất là cán bộ đảng viên trẻ có năng lực, đạo đức tốt, Đảng ủy đưa vào diện quy hoạch và thực hiện bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy trình, các bước, thực hiện bàn bạc dân chủ trong Đảng ủy và nghị quyết trước khi thủ trưởng cơ quan ra quyết định.

Bốn là: Tập trung lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đảng ủy và ban giám hiệu xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động của nhà trường.

Để làm tròn vai trò lãnh đạo, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường đã đề ra một số định hướng lớn về công tác chuyên môn:

Tham mưu kịp thời cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh  phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm giao cho trường, để phù hợp và nâng cao trình độ cho từng loại chức danh cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Thực hiện chủ trương trên của Tỉnh ủy, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường lãnh đạo tổ chức thực hiện và đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của tỉnh giao cho, bình quân mỗi năm nhà trường thực hiện 40 lớp. Trong đó đào tạo 25 lớp, bồi dưỡng 15 lớp.

Nhằm đạt được mục tiêu, chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, Đảng ủy xác định: tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy. Đây là khâu quan trọng có tính quyết định đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Định hướng này, được nhà trường đã và đang tích cực triển khai thực hiện như: đổi mới khâu soạn giáo án, tăng thời lượng thực tiễn và vận dụng phương pháp giảng dạy hiện đại vào bài giảng, tổ chức hội thảo về công tác chuyên môn, để cán bộ, Đảng viên được bàn, đề xuất các giải pháp thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Ban giám hiệu để ra.

Ghi nhận thành tích đã đạt được, Đảng bộ trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc liên tục các năm từ 1997 – 2005 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Trong đó có nhiều năm được tặng danh hiệu Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu và được ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ.

Tiếp tục phấn đấu những  năm tới  

 Trước mắt đến năm 2007 là năm đánh dấu sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với nhà trường – kỷ niệm 50 năm thành lập trường ( 1957- 2007). Sự kiện này là nguồn cổ vũ động viên lớn, là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ  nhà trường đã, đang và sẽ làm hết sức mình để xây dựng trường, đào tạo đội ngũ cán bộ trong hệ thống Chính trị từ tỉnh đến cơ sở – nguồn nhân lực thường xuyên quyết định đưa tỉnh nhà trên bước đường thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mà nghị quyết đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đã đề ra là: “Phấn đấu có đủ các yếu tố cơ bản của một tỉnh công nghiệp vào năm 2015; trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI”.

Thực hiện nghị quyết đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường tập trung lãnh đạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2006 và những năm tiếp theo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao cho, tạo bước đột phá, lập thành tích chào mừng 50 năm thành lập trường, triển khai viết cuốn lịch sử trường “Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 50 năm xây dựng và trưởng thành”, tổng kết quá trình hoạt động 50 năm, rút ra những kinh nghiệm chủ yếu để ngày càng làm tốt hơn sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã dành cho nhà trường.

Hướng tới 50 năm thành lập trường, Đảng ủy lãnh đạo tập trung thực hiện tốt định hướng lớn sau đây:

Về phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, cần nắm vững: 3 mục tiêu, 6 nhiệm vụ, 8 giải pháp.

I.  Về 3 mục tiêu:

1. Xây dựng 3 vững mạnh

- Đảng bộ trường trong sạch vững mạnh;

- Cơ quan vững mạnh;

- Các đoàn thể vững mạnh;

2. Chú ý 3 hiệu quả

-  Đào tạo bồi dưỡng cán bộ hiệu quả;

- Nghiên cứu khoa học hiệu quả;

- Phục vụ hiệu quả;

3. Quan tâm 2 lợi ích

- Lợi ích tập thể;

- Lợi ích người lao động;

II. Về 6 nhiệm vụ

1. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về Chính trị, tư tưởng và tổ chức, ngang tầm nhiệm vụ trong thời kỳ mới;

2. Thực hành dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, cơ quan;

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan;

4. Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm của tỉnh giao cho;

6. Bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ và cơ quan các tổ chức đoàn thể trong nhà trường xây dựng chương trình kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua, động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do từng đoàn thể phát động.

III. Về 8 giải pháp: 

-3 giải pháp đối với Đảng viên:

a. Đảng viên của Đảng bộ ra sức học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhiệm vụ Chính trị của nhà trường.

b. Mỗi Đảng viên gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường nối nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước.

c. Nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, nói đi đôi với làm.

- 5 giải pháp đối với Cấp ủy

a. Nắm vững tâm tư tình cảm, những đề xuất của cán bộ, Đảng viên, phản ánh kịp thời lãnh đạo cơ quan giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ Đảng viên.

b. Thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ vững nguyên tắc tập thể lãnh đạo, đề cao vai trò cá nhân phụ trách.

c. Thực hành dân chủ rộng rãi trong nội bộ Đảng và cơ quan, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của cán bộ và đảng viên.

d. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, trước hết là trong cấp ủy và Ban Giám hiệu, có như vậy mới có thể đoàn kết được toàn Đảng bộ và thành viên của cơ quan.

e. Lãnh đạo các tổ chức chính trị trong nhà trường vững mạnh, thường xuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

5. Tăng cường nghiên cứu lý luận, thực tiễn và nghiên cứu khoa học phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Tự hào với những thành tích mà Đảng bộ trường đã đạt những năm qua, nhận thức rõ trách nhiệm của Đảng bộ trong những năm tới, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ trường nguyện đem hết sức mình thực hiện xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho trong thời kỳ mới.

Lê Quang Đường 
Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng thường trực


Các tin khác:
Tìm kiếm
Tin nổi bật
Khai giảng lớp Tập huấn chương trình, giáo trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính (chỉnh sửa, bổ sung năm 2014)
Quyết định số 1479/QĐ-HVCTQG v/v ban hành Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính
Quyết định số: 726/QĐ - HVCTQG v/v tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành lần thứ V - năm 2014
Quyết định số: 445/QĐ - HVCT-HCQG Về việc ban hành Quy chế Hội thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường bộ, ngành
Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Quang Hùng chỉ đạo: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm chặn đứng, không để bệnh sởi lây lan
Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4
Liên kết web

Bản quyền thuộc về Trường chính trị tỉnh Vĩnh Phúc
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 280/GP-BC của Bộ văn hoá - thông tin.
Đơn vị xây dựng Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân